شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

جهت ثبت سفارش، فرم پایین صفحه را تکمیل بفرمایید


عکاسی برنزی

هر شات ۶۰,۰۰۰ تومان

تعداد شات عکس برداری ۱۰ عدد
. تصاویر با چیدمان امکان پذیر است
. قابلیت عکاسی از جواهرات، شیشه و اشیاء رفلکس دار
. تصاویر بصورت عکاسی تبلیغاتی و صنعتی می باشد
. امکان حذف زمینه و تحویل تصویر با پشت زمینه سفید یا دلخواه
. ادیت تصاویر و اصلاح نور
. در صورت نیاز به نور هزینه اضافه می گردد
. در صورت نیاز به استفاده از مدل هزینه جداگانه محاسبه می گردد
. هزینه های ایاب و ذهاب، طبق فاکتور اضافه می گردد

سفارش


عکاسی نقره ای

هر شات ۵۵,۰۰۰ تومان

تعداد شات عکس برداری ۳۵ عدد
. تصاویر با چیدمان امکان پذیر است
. قابلیت عکاسی از جواهرات، شیشه و اشیاء رفلکس دار
. تصاویر بصورت عکاسی تبلیغاتی و صنعتی می باشد
. امکان حذف زمینه و تحویل تصویر با پشت زمینه سفید یا دلخواه
. ادیت تصاویر و اصلاح نور
. در صورت نیاز به نور هزینه اضافه می گردد
. در صورت نیاز به استفاده از مدل هزینه جداگانه محاسبه می گردد
. هزینه های ایاب و ذهاب، طبق فاکتور اضافه می گردد

سفارش

 

عکاسی طلایی

هر شات ۵۰,۰۰۰ تومان

تعداد شات عکس برداری ۵۰ عدد
. تصاویر با چیدمان امکان پذیر است
. قابلیت عکاسی از جواهرات، شیشه و اشیاء رفلکس دار
. تصاویر بصورت عکاسی تبلیغاتی و صنعتی می باشد
. امکان حذف زمینه و تحویل تصویر با پشت زمینه سفید یا دلخواه
. ادیت تصاویر و اصلاح نور
. در صورت نیاز به نور هزینه اضافه می گردد
. در صورت نیاز به استفاده از مدل هزینه جداگانه محاسبه می گردد
. هزینه های ایاب و ذهاب، طبق فاکتور اضافه می گردد

سفارش