شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

پلن های نقره ای


نقره ای پایه

700.000 تومان

385.000 تومان

. تجاری سازی اکانت شما
. تدوین متن بیوگرافی حرفه ای
. کپشن و هشتگ اختصاصی برای 5 پست یا استوری

مشاهده بیشتر

. طراحی گرافیکی اختصاصی 1 پست یا استوری

سفارش


نقره ای استاندارد

950.000 تومان

522.500 تومان

. تجاری سازی اکانت شما
. تدوین متن بیوگرافی حرفه ای
. کپشن و هشتگ اختصاصی برای 15 پست یا استوری

مشاهده بیشتر

. طراحی گرافیکی اختصاصی 4 پست یا استوری
. طراحی قالب برای پست های گرافیکی

سفارش


نقره ای حرفه ای

1.300.000 تومان

715.000 تومان

. تجاری سازی اکانت شما
. تدوین متن بیوگرافی حرفه ای
. کپشن و هشتگ اختصاصی برای 25 پست یا استوری

مشاهده بیشتر

. طراحی گرافیکی اختصاصی 8 پست یا استوری
. طراحی قالب برای پست های گرافیکی
. طراحی 3 تیزر کلیپ آماده مرتبط (0.5 تا 1 دقیقه)

سفارش


نقره ای پیشرفته

1.500.000 تومان

815.000 تومان

. تجاری سازی اکانت شما
. تدوین متن بیوگرافی حرفه ای
. کپشن و هشتگ اختصاصی برای 35 پست یا استوری

مشاهده بیشتر

. طراحی گرافیکی اختصاصی 13 پست یا استوری
. طراحی قالب برای پست های گرافیکی
. طراحی 3 تیزر کلیپ آماده مرتبط (0.5 تا 1 دقیقه)
. طراحی و ایده پردازی 1 پست جهت تبلیغ در اینستاگرام

سفارش

پلن های طلایی


طلایی استاندارد

2.000.000 تومان

1.100.000 تومان

. تجاری سازی اکانت شما
. تدوین متن بیوگرافی حرفه ای
. کپشن و هشتگ اختصاصی برای 45 پست یا استوری
. طراحی گرافیکی اختصاصی 17 پست یا استوری
. طراحی قالب برای پست های گرافیکی
. طراحی 5 تیزر کلیپ آماده مرتبط (0.5 تا 1 دقیقه)

مشاهده بیشتر

. طراحی و ایده پردازی 1 پست جهت تبلیغ در اینستاگرام
. تدوین متن جذب مخاطب جهت ارسال در دایرکت

سفارش


طلایی حرفه ای

2.500.000 تومان

1.375.000 تومان

. تجاری سازی اکانت شما
. تدوین متن بیوگرافی حرفه ای
. کپشن و هشتگ اختصاصی برای 60 پست یا استوری
. طراحی گرافیکی اختصاصی 24 پست یا استوری
. طراحی قالب برای پست های گرافیکی
. طراحی 7 تیزر کلیپ آماده مرتبط (0.5 تا 1 دقیقه)

مشاهده بیشتر

. طراحی و ایده پردازی 1 پست جهت تبلیغ در اینستاگرام
. تدوین متن جذب مخاطب جهت ارسال در دایرکت
. تولید 1 پادکست اختصاصی با صدای جذاب

سفارش


طلایی تجاری

3.300.000 تومان

1.815.000 تومان

. تجاری سازی اکانت شما
. تدوین متن بیوگرافی حرفه ای
. کپشن و هشتگ اختصاصی برای 80 پست یا استوری
. طراحی گرافیکی اختصاصی 30 پست یا استوری
. طراحی قالب برای پست های گرافیکی
. طراحی 10 تیزر کلیپ آماده مرتبط (0.5 تا 1 دقیقه)

مشاهده بیشتر

. طراحی و ایده پردازی 1 پست جهت تبلیغ در اینستاگرام
. تدوین متن جذب مخاطب جهت ارسال در دایرکت
. تولید 2 پادکست اختصاصی با صدای جذاب
. برگزاری و مدیریت یک مسابقه اینستاگرامی

سفارش